Paardwelzijn

protocol stalling aan/op de wagen.

 Wettelijke uitgangspunten stalling aan/op de wagen.
- Permanente water voorziening.
- Vlakke vloer.
- Stabiele vloer.
- Droge ligplaats met bodembedekking.
- Vrij kunnen gaan liggen en opstaan.
- Gevrijwaard worden van extreme weersinvloeden.
- Aanwezigheid dak/afdak voorgeschreven.
- Aanwezigheid tocht bescherming zijzijde wagen.
- Voldoende licht en ventilatie.
- Geschikt voer voorhanden hebben.
- ( Vrijheden van Brambell)
- Transport tijd is max 8 uur dus ook bij stilstaan is dit van toepassing tenzij er voldoende maatregelen zijn genomen.
- (Transportverordening EU 1/2005
- KNHS voorschriften ter bescherming van het terrein.
- Paarden die aan de wagen gestald worden, dienen op stalmatten geplaatst te worden, dit ter bescherming van het terrein tegen krabben/schrapen in de grond.