Klankbordgroep

Klankbordgroep

In ieder Mendistrict is er een Klankbordgroep opgericht.

Hierin hebben een aantal mensen zitting die met de bestuursleden en Menforumleden van het Mendistrict contacten onderhouden waarbij thema’s die spelen in het veld en zaken ten behoeve van de ontwikkeling van de sport worden besproken. 
Doel is, dat het Menforum nog effectiever wordt en dichter bij de paardensporter komt te staan.

Leden van de Klankbordgroep zijn:

Rene Schuiling   schui121@planet.nl
Mathilde Jutting mathildejutting@outlook.com
Carina Jansen    mc-jansen@home.nl
Wito Mink          mink.wito@gmail.com

Iedere menner kan contact met deze leden van de Klankbordgroep opnemen om suggesties ter bespreking mee te geven.