Commissies

Het Bestuur kan natuurlijk niet alles alleen doen.
Een aantal mensen is bereid gevonden wat specifieke taken op zich te nemen. Zij hebben zitting genomen in een commissie, die aangestuurd wordt door een bestuurslid.

Commissie WedstrijdzakenGuusta

Guusta van Ommeren
wedstrijdenmdo@outlook.com
Tel: 06 5515 0231 na 18.00 uur

Commissie Jeugdzaken

CornelieCornelie de Geijter

Tel: 06 2362 2994
AnkAnk Wickel

Tel: 06 5475 7552

Carina

Facebook

Carina Jansen

06 4631 4479