Clinic

Enorme belangstelling voor clinic ‘Door de bril van de jury’

In samenwerking met menvereniging Achter ‘t Peerd zette KNHS Mendistrict Oost met medewerking van juryleden Wil van Hulst en Gerke Wilbrink een degelijke en leerzame clinic neer over het jurereren van dressuurproeven. Het vier uur durende programma werd aandachtig gevolgd door 40 deelnemers en 25 toeschouwers.

140110 40 juryleden foto KS
140110 Gerke Wilbrink, Paul Sueters en Wil van Hulst foto KS

Het onderwerp leeft, dat bleek uit het feit dat er een wachtlijst voor deelname is, maar ook uit de betrokken deelname van de cursisten. Wil van Hulst - al 20 jaar jurylid- legde de theorie van dressuurmatig rijden uit. “We houden altijd in gedachten dat bevoordeling van de één, benadeling van de ander is. We gaan uit van wat goed is, we beginnen dus bij een 10 en daar gaan punten af voor de verbeterpunten.” Het uitgangspunt is een ‘Happy Athlete’, de jury wil harmonie zien, alsof het als vanzelf gaat. “En we zien trouwens ook graag en Happy rider,” voegde ze er fijntjes aan toe.
Het Scala der Ausbildung -de verschillende fases van africhting- werd kort doorgenomen, evenals de gangen, overgangen, figuren en de eindcijfers op het protocol. Ze gaf meerdere tips mee, zoals dúrf te rijden, film je proef regelmatig en bestudeer dat en bespreek je proef met je instructeur. “Een winnende proef is een gewaagde proef,” adviseerde Paul Sueters, zelf ook jurylid, instructeur èn organisator van de clinic.
Aan de hand van filmbeelden van delen van dressuurproeven op B, L, M, Z en ZZ niveau gaf Van Hulst live haar visie. Bij onduidelijkheid kon de film worden teruggespoeld. Meningen deden er niet toe, het ging om constateringen.
Daarna begon de praktijk: vier aanspanningen verschenen in de ring. De eerste twee combinaties, Irma Bolt-Elferink en Joyce van Lohuizen reden enkele figuren, overgangen en gangen, die ook live van commentaar werden voorzien door Van Hulst en Wilbrink.
Vervolgens kwam het ‘echte’ werk; zelf jureren. Hans Ouwersloot en Franciska Lanke reden een gehele proef, de deelnemers vulden zelf een protocol in. Reacties varieerden van “Wat gaat het snel” tot “Het was goed te doen, als je de proef kent”, maar iedereen vond het erg leerzaam. “Heel leuk om eens te beseffen hoe er naar je gekeken wordt,” aldus een deelneemster. Tot slot werden de beoordelingen kort besproken en vergeleken met de bevindingen van Van Hulst en Wilbrink.
Het programma stond als een huis en de deelnemers waren enthousiast.
Menverenigingen die belangstelling hebben om de clinic ook te organiseren kunnen contact opnemen met Paul Sueters van Mendistrict Oost.

Tekst en foto’s: Karen Stork

Een impressie van de avond is te zien op dit filmpje.